Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
1.klašu pasākums "100 dienas skolā"

Ogres 1.vidusskolā notika pasākums 1.klašu skolēniem "100 dienas skolā". Skolēni kopā ar vecākiem mājās gatavoja glezniņu ar skaitli simts. Veidojot glezniņu, vecāki kopā ar bērniem varēja pārrunāt, kā pagāja šīs dienas, ko bērni uzzināja jaunu, ko iemācījās. Skolēni no rīta veidoja uz galda gleznu "Dāvanu skolai no simts atnestām lietām: makaroniem, pogām, klucīšiem, konfektēm un citām lietām. Skolēni kopā ar skolotājām gāja ciemos pie citām klasēm, lai vērotu, kā veicies citu klašu skolēniem ar darbiņu. Klasēs notika viktorīna "Pazīsti skolu!". Pēc rezultātu apkopošanas trīs pareizāko atbilžu autori no katras klases saņēma zelta, šokolādes medaļu. Notika jautras stafetes, kur bērni varēja demonstrēt zināšanas latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās. Skolēni vēroja eksperimentus, ko demonstrēja Aldis no "Ziliem brīnumiem". Pasākuma noslēgumā visus skolēnus, skolotājus un vecākus gaidīja svētku torte un katrs skolēns saņēma piemiņas medaļu.