Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Administrācija
 

Igors Grigorjevs - direktors

 • Tālrunis: 29697125
 • E-pasts: igors.grigorjevs@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: trešdienās 16:30 - 18:00
 • Telpa: 1114
 
 

Iveta Šimanska - direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 1.-3., 4.b, c, d, e kl.

 • Tālrunis: 27877841
 • E-pasts: iveta.simanska@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: trešdienās no 14:00 - 16:00
 • Telpa: 3323
 
 

Irēna Pupčenoka - direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 4.a, g, 5.-7.kl.

 • Tālrunis: 27873983
 • E-pasts: irena.pupcenoka@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: trešdienās no 14:00 - 16:00
 • Telpa: 2105
 
 

Irina Grigale - direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 8.-12.kl.

 • Tālrunis: 20233684
 • E-pasts: irina.grigale@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: otrdienās no 14:00 - 16:00
 • Telpa: 1103
 
 

Skaidrīte Blūzmane - direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā vakara un neklātienes nodaļā

 • Tālrunis: 29576386, 20275183
 • E-pasts: skaidrite.bluzmane@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 • Telpa: 1110
 
 

Nora Heinrihsone- direktora vietniece metodiskajā darbā 7.-12.kl.

 • Tālrunis: 29177561
 • E-pasts: nora.heinrihsone@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: otrdienās no 13:00 - 15:00
 • Telpa: 2105

 

 

Juris Daļeckis - direktora vietnieks informātikas jautājumos

 • Tālrunis: 26382628
 • E-pasts: juris.daleckis@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 • Telpa: 1105
 
 

Dace Kābele - direktora vietniece ārpusstundu darbā

 • Tālrunis: 27876255
 • E-pasts: dace.kabele@ogresnovads.lv,  dacekabele@inbox.lv
 • Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 15:00 – 16:00 (iepriekš saskaņojot pa tālruni)
 
 

Einars Kancāns - direktora vietnieks apvienotajos saimnieciskajos jautājumos

 • Tālrunis: 26133785
 • E-pasts: einars.kancans@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: pēc saskaņojuma
 • Telpa: 2224
 
 Ilze Rutka

Ilze Rutka - direktora vietniece vidusskolas ārpusstundu darbā

 • Tālrunis: 29133157
 • E-pasts: ilze.rutka@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: pēc saskaņojuma
 • Telpa: skolēnu pašpārvaldes telpa