Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Skolā viesojas Ogres novada Domes deputāti

16.oktobrī LIZDA organizētās akcijas “Skolas diena” ietvaros Ogres 1.vidusskolā viesojās Ogres novada Domes deputāti Gints Sīviņš, Arturs Mangulis, Mārtiņš Leja, Antra Purviņa, Dzirkstīte Žindiga, Jegors Laptevs, Dzintra Mozule. Deputāti apmeklēja atklātās stundas, lai iepazītos ar skolotāju lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā un redzētu pedagoga un skolēnu darbu esošo pārmaiņu īstenošanā. Deputāti piedalījās un aktīvi iesaistījās  Vitas Braunas vadītajā matemātikas stundā 10.a klasē, kurā pētīja funkcijas un Intas Žubes vadītajā  matemātikas stundā 4.e klasē par ātrumu, laiku un attālumu. Deputāti atzina, ka stundas bija interesanti organizētas un skolēni visu stundu aktīvi darbojās.

Pēc stundu apmeklējuma, deputāti tikās ar vecāko klašu jauniešiem, kurā pastāstīja  par Ogres novada attīstību un jauniešu lomu tajā. G.Sīviņš informēja, ka Ogres novada prioritāte ir bērni un jaunieši, pastāstīja par novada attīstības iecerēm. Deputāti aicināja jauniešus iesaistīties brīvprātīgo darbā, rūpēties par savu veselību jau skolas laikā un aktīvāk izteikt priekšlikumus par jauniešu vēlmēm novadā. Savukārt jaunieši ieteica izveidot novada mājas lapā kopēju kalendāru par visiem pasākumiem.

Viesošanās dienas noslēgumā notika saruna ar skolas administrācijas un arodorganizācijas pārstāvjiem. Deputāti atzina, ka šāda sadarbības forma bija ļoti vērtīga un pateicās par uzaicinājumu.