Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Vecāku dāvana - jauns pirmo klašu gaiteņa vizuālais noformējums

Gaidot savu 100. dienu Ogres 1.vidusskolā, pirmo klašu skolēni saņēma jauku dāvanu.

13.janvārī notika svinīga labiekārtotā gaiteņa atklāšana. Tagad 3.stāva gaiteņa sienas un grīdu rotā interaktīvas uzlīmes- alfabēts, reizrēķins, Latvijas karte, putnu pēdu nospiedumi un vēl citas interesantas uzlīmes. Pateicoties vecāku iniciatīvai, jau rudenī sākās projekts, kurā vecāki realizēja idejas mērķi, lai pirmklasnieki starpbrīžus varētu pavadīt jēgpilni un arī aktīvi.

Īpašs paldies jāsaka Šarlotes un  Leldes  mammai, kuras veica organizatoriskos darbus un nodrošināja idejas iedzīvināšanu . Prieks par kārtējo veiksmīgo sadarbību skolai ar skolēnu vecākiem!