Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzņemšana

Lai iestātos vakara un neklātienes nodaļā, Jums jāatnāk ar iepriekšējā izglītības iestādē iegūtu pēdējo dokumentu, kas apliecina, ka esat apguvis devītās, desmitās vai vienpadsmitās klases vielu.  Iesniegumu un pārējos dokumentus sakārtosim uz vietas. Ja palikusi nepabeigta pamatizglītība, būs iespēja sagatavoties devītās klases eksāmeniem un tos nokārtot, ja sanāks nepieciešamais skolēnu skaits – vismaz astoņi devītajā vai pat astotajā klasē. Visi, kas vēlas mācīties, esat gaidīti! Ar uzņemšanas noteikumiem varat iepazīties šajā dokumentā.

2017./2018. mācību gadā mācības 7.-9. klasē iespējamas pamatizglītības 2. posma programmā. Klases šajā programmā tiks veidotas tikai tad, ja klasē ir vismaz 8 skolēni.

2017./2018. mācību gadā mācības 10. klasē iespējamas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā vakara maiņā. Informācija par izglītības programmu šajā dokumentā.

2017./2018. mācību gadā mācības 11. un 12. klasē iespējamas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā neklātienē. Informācija par izglītības programmu šajā dokumentā.

2017./2018. mācību gadā mācības 12. klasē iespējamas vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošajā programmā. Informācija par izglītības programmu šajā dokumentā.

Informāciju par izglītojamo uzņemšanu un mācībām vakara un neklātienes nodaļā sniegs direktora vietniece Skaidrīte Blūzmane, tālr.20275183.