Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Izglītības programmas
Kods  Nosaukums  Licences numurs  Izsniegšanas datums 
21011111 Pamatizglītības programma V-1657 25.02.2010
21013111 Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma V-8571 25.05.2016
21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem V-6319 15.02.2011
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma V-1658 25.02.2010
31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma V-1659 25.02.2010
31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma V-6516 20.06.2013
31011012 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
(Vakara un neklātienes nodaļā)
V-4485 15.02.2011
31011013 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
(Vakara un neklātienes nodaļā)
V-4486 15.02.2011
36011012 Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma
(Vakara un neklātienes nodaļā)
V-4487 15.02.2011
23011112 Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma
(Vakara un neklātienes nodaļā)
V-4484 15.02.2011