Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Skolēnu radošo darbu konkursi

Šajās dienās, kad Latvijas skolās tiek atzīmēta Skolotāju diena, vairāk nākas domāt par skolas un skolotāju īpašo vietu un nozīmi bērna prāta, emociju un radošuma attīstīšanā.

Ogres 1.vidusskolā skolēnu vēlmei radīt un īstenot idejas ir gana plašas iespējas. Viena no skolas bērnu un jauniešu personīgās attieksmes izpausmēm pret savu ģimeni, skolu, draugiem atklājās latviešu valodas skolotāju organizētajā 5.-12.klašu radošo darbu konkursā “Es piepogāju sevi… … …”.  Savukārt 1.-4.klašu skolēni kopā ar savām klašu audzinātājām un latviešu valodas skolotājām veidoja tematiskus darbus “Mana brīnumpoga”. Dažādās tehnikās izpildītos darbos skolēni stāstīja par sev vissvarīgākajām vērtībām- ģimeni, draugiem, skolu, mīļām vietām Ogrē, kurām jaunie ogrēnieši jūtas piepogāti stiprām pogām un saistīti neredzamiem diegiem. Īpašs prieks, ka jaunāko klašu bērnu brīnumpogu tapšanā iesaistījušies arī vecāki, kuri bijuši blakus un kopā ar saviem dēliem un meitām, lai izsapņotu visdažādākās brīnumpogas: sporta, ģimenes, mēness, ceļojuma, futbolbumbas un kādas tik vēl ne … … …

Tagad šie bērnu radošie darbi ar krāsām, formu, oriģinalitāti, pievienotajiem dzejoļiem un stāstiem, kas gan sirdis silda, gan aizdomāties liek, priecīgākas padara klašu telpas un skolas 1.korpusa 2.stāva gaiteni.

Ikviens ir aicināts ne vien aplūkot šos bērnu un jauniešu darbus, bet arī izlasīt autoru vēstījumus par saviem mīļajiem, skolu, draugiem un Ogri.

Sirsnīgs paldies visiem radošo ideju autoriem un darbu tapšanā iesaistītajiem skolotājiem un vecākiem!                                                                   

Latviešu valodas skolotāju metodiskās komisijas
informāciju sagatavoja skolotāja Mudrīte Štrausa