Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Pasākumi

Karjeras izglītības pasākumi martā

Martā Ogres 1. vidusskolas skolēni iepazina dažādas profesijas un ielūkojās nepieciešamajās prasmēs, kā arī paši iemēģināja roku dažādu darbu veikšanā:

19. martā 6.c un 11.a klases devās uz Jelgavas karameļu darbnīcu, lai realizētu pasākumu „Ražots Jelgavā”.

Skolēni vēroja meistaru demonstrējumu, kā top krāsainās un dabīgās karameles, gatavoja katrs savu īpašās formas karameli, kā arī uzzināja, ka šādu karameļu gatavošanas meistara amatu var apgūt tikai uz vietas Jelgavas karameļu darbnīcā un jāmācās vismaz 3 mēnešus.

Skolēniem bija vērtīgi un interesanti, kā arī pēc skolēnu teiktā, atklājums, kāds ir karameļu veidošanas process.

22. un 26. martā 3. klašu skolēniem notika keramikas darbnīcas. Keramiķis Jānis Zviedris aizraujoši un uzskatāmi pastāstīja bērniem, kā top māla izstrādājumi no māla iegūšanas līdz to nokļūšanai ceplī. Skolēni tika iepazīstināti ar keramiķa darba specifiku un ikdienu, šim darbam nepieciešamajām prasmēm, rakstura iezīmēm, šīs profesijas plusiem un ēnas pusēm.

 Pēc teorijas apgūšanas, skolēni keramiķa vadībā gatavoja paši savus māla traukus.

Skolēniem bija liela interese par keramiķa darbu, iespējām nopelnīt, darba stundu ilgumu  un tika uzdoti dažādi interesanti jautājumi, piemēram: „Vai mālu var iegūt mākslīgi?”, „Ko dara ar ceplī saplīsušajiem traukiem?”

 Skolēni saņēma atbildes uz saviem jautājumiem, ieguva daudzpusīgas zināšanas un praktisku pieredzi keramiķa darbā.

22. un 28. martā 5.e un 8.d klašu skolēni devās uz Ogres uzņēmumu „Sierštelle” , kur notika pasākums „Ražots Ogrē”.

 Skolēni jaukās darbinieces Ligitas stāstījumā un siera gatavošanas demonstrācijā uzzināja, kā top gardais siers, kādos veidod to var pasniegt, kā arī nobaudīja dažus no 33 siera veidiem. Skolēniem bija iespēja ielūkoties siera meistaru darba ikdienā, uzzināt, kādi darbi veicami siera ražotnē , kas nebūt nav viegli vai patīkami. Pēc Ligitas stāstītā tapa skaidrs, ka lai izturētu grūto un fiziski smago darbu, ļoti svarīga ir gaisotne kolektīvā, kolēģu palīdzība un uz šādu pozitīvismu tika aicināti arī skolēni jau tagad savos klases kolektīvos.

 Skolēniem ļoti garšoja ceptais siers, jo tā garša atgādinot omleti. Skolēnu komentāri pēc ekskursijas: „Sākumā kanēļa siers izklausījās neparasti, bet bija garšīgs.” ,  „Interesanti, bet grūti bija līmēt uzlīmes.” , „Es labprāt strādātu „Sierštellē”, man patiktu līmēt uzlīmes”.

Šie pasākumi Ogres 1. vidusskolas skolēniem organizēti projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros. Projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

28. marta rītā vidusskolēni tika aicināti apmeklēt portāla Pakse.lv pārstāvja lekciju, kur tika sniegta informācija par atvērto durvju dienām Latvijas uzņēmumos no 9. līdz 12. aprīlim. Skolēniem, plānojot un veidojot savu karjeru ir iespēja pieteikties un apmeklēt uzņēmumus, lai iepazītu konkrētā darba devēja iespējas, individuālu piemērotību katram no darba ņēmējiem un citas sev interesējošas lietas.

Informāciju sagatavoja Ogres 1. vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Baiba Rožkalna

19.martā Ogres 1.vidusskolas  6.c un 11.a klases devās uz Jelgavas karameļu darbnīcu, lai „Karjeras atbalsta vispārējās  un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros realizētu pasākumu „Ražots Jelgavā”.

 Skolēni vēroja meistaru demonstrējumu, kā top krāsainās un dabīgās karameles, gatavoja katrs savu īpašās formas karameli, kā arī uzzināja, ka šādu karameļu gatavošanas meistara amatu var apgūt tikai uz vietas Jelgavas karameļu darbnīcā un jāmācās vismaz 3 mēnešus.

Skolēniem bija vērtīgi un interesanti, kā arī pēc skolēnu teiktā, atklājums, kāds ir karameļu veidošanas process.

Ogres 1.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Baiba Rožkalna

Ogres 1.vidusskolas karjeras izglītības pasākumi februārī

No 2018.gada 1.februāra arī Ogres 1.vidusskolas  skolēniem ir iespēja iepazīt profesiju pasauli un izzināt sevi ar karjeras izglītības projekta gādību un finansējumu. Februārī notika 6 pasākumi:

Ēnu  dienas. 14.februārī vairāki skolēni no 8. līdz 12.klasei devās ēnot kādu sevis izvēlētu profesijas pārstāvi.

Izglītojoša lekcija Farmācijas muzejā, ķīmiķa profesijas iepazīšana

20.februārī 9.b klases skolēni apmeklēja farmācijas muzeju, kur izglītojošā lekcijā iepazinās ar ķīmiķa darbu.

Izstādes “Skola 2018” apmeklējums 23., 24.februārī 8.-9. un 11.-12. klašu skolēni apmeklēja izstādi Ķīpsalas izstāžu hallē, kur bija iespēja iepazīties ar izglītības iestāžu piedāvājumu ne tikai Latvijā, tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem, saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, uzzināt visu par studiju kredītiem, vērot prezentācijas, piedalīties aktivitātēs un konkursos.

Latvijas Universitātes karjeras centra apmeklējums 22.februārī visas 10.klases  apmeklēja LU karjeras centru

Lekcija un kouča spēles ar krāsainajām smiltīm 26.februārī 10.-12.klašu skolēni izzināja sevi ar kouča palīdzību, veidojot savas mandalas no krāsainajām smiltīm

“Sēklu Muss” meistardarbnīca. 26., 27.februāris visām pirmajām un ceturtajām klasēm bija veselīgo kārumu dienas, kad veselīgo našķu ražotnes pārstāves vadīja meistardarbnīcu, kopā ar bērniem veidojot kārumus no dažādām sēkliņām un žāvētu augļu masas. Tika iepazītas dažādu sēkliņu īpašības, darbinieces pastāstīja, ka tas ir viņu darbs un arī ikdienā viņas kopā ar citiem kolēģiem gatavo šādus kārumus, kurus var iegādāties speciālos veikaliņos.

Pasākumi Ogres 1.vidusskolas skolēniem organizēt projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros. Projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Informāciju sagatavoja Ogres 1.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Baiba Rožkalna