Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Panākumi Vidzemes novada skatuves runas konkursā

Madonā norisinājās Vidzemes novada skatuves runas konkurss. Tajā piedalījās četri mūsu skolas skolēni, kas ieguva 1.pakāpi konkursa iepriekšējā kārtā – Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu skolēnu skatuves runas konkursā.

4.d klases skolniece Luīze Zvirgzda skaitīja O. Vācieša dzejoli „Mēnesim robs”, kā arī runāja fragmentu no Marijas Parras darba „Vafeļu sirds” un ieguva 2.pakāpi.

Lieliski veicās 7.c klases skolniecei Laurai Pudānei, kas izteiksmīgas runas konkursā piedalījās pirmo reizi un kuras sniegumu žūrija novērtēja ar 1.pakāpi. Laura runāja O. Vācieša „Tarakāna monologu” un I. Ziedoņa epifāniju.

Pieredzes bagāti konkursu dalībnieki ir 9.a klases skolnieks Valters Dāvids Ostrovskis un 10.b klases skolniece Ance Mestere. Abi konkursanti runāja I. Ziedoņa epifānijas, bet no dzejas klāsta Ance bija izvēlējusies O. Vācieša „Stāstiet brīnumus viens otram”, bet Valters – I.Ziedoņa „Mātes piens”. Gan Valters, gan Ance ieguva 1.pakāpi.           

Konkursam sagatavoties palīdzēja skolotājas Drosma Siliņa, Irēna Pupčenoka un Ligita Landorfa.