Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Mūsu skolotāju panākumi “Gada skolotājs 2019”

Katru gadu Ogres novada pašvaldība pasākuma “Gada skolotājs 2019” ietvaros sumina novada radošākos skolotājus. Ogres 1. vidusskolas skolotājus balvas saņemšanai virza skolas vadības komanda, kas ik gadu vēro simtiem skolotāju vadīto mācību stundu.

Nominācijai “Par inovācijām izglītības procesā vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs” šajā mācību gadā virzījām sākumskolas skolotāju Drosmu Siliņu un mājturības un tehnoloģiju skolotāju Edmundu Puriņu. Skolotāja Drosma Siliņa ilggadējo pieredzi sākumskolas skolotāja lomā apvieno ar projekta “Skola2030” idejām un tehnoloģiju iespējām. Skolotājs Edmunds Puriņš mācību stundās meklē veidus, kā mācību priekšmets “Mājturība un tehnoloģijas” jau 2020./21. mācību gadā pārtaps mācību priekšmetā “Dizains un tehnoloģijas”.

Skolas saime lepojas ar abiem mūsu skolotājiem, un īpaši priecājas par Ogres novada pašvaldības izteikto atzinību skolotājai Drosmai Siliņai – skolotāja atzīta par laureāti nominācijā “Par inovācijām izglītības procesā vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs”.

Īpašs šis mācību gads ir arī mūsu ilggadīgajai, skolēnu un vecāku mīlētajai un cienītajai skolotājai Laijai Bartkevičai. Pasākuma “Gada skolotājs 2019” ietvaros sevišķi tika sumināti tie pedagogi, kas Ogres novada izglītības iestādēs strādā jau četrdesmit darba gadus. Šo skolotāju zelta fondam pievienojusies arī mūsu ģeogrāfijas skolotāja Laija Bartkeviča!

Pateicamies par neatlaidīgo darbu skolotājai Drosmai Siliņai, skolotājam Edmundam Puriņam un skolotājai Laijai Bartkevičai!