Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Skolotāju pieredzes apmaiņa Saldū

Kamēr skolēniem mācības vēl nav atsākušās, turpina mācīties Ogres 1.vidusskolas skolotāji. 

22.augustā Saldus pamatskolā notika pieredzes apmaiņas pasākums "Atbalsts pozitīvai uzvedībai". Saldus pamatskolā ap 400 skolēnu ikdienu vada skolas direktore Dace Balandīna kopā ar 37 kolēģiem. Mācību darbs nav atdalāms no skolēnu uzvedības, tamdēļ Saldus pamatskola pirms vairākiem gadiem iesaistījās projekta "Atbalsts pozitīvai uzvedībai" aprobācijā un šī gada augustā Ogres 1.vidusskolas klašu grupu vadītāji, atbalsta personāls un administrācijas pārstāvji devās uz Saldu, lai uzzinātu par projekta būtību, ieviešanas gaitu un šo gadu laikā iegūto. 

Saldus pamatskolas kolēģi stāstīja cik liels darbs tika ieguldīts uzsākot projektu un ka rezultāti veidojas pamazām, bet sniedz ieguvumus ikvienam skolas skolēnam un darbiniekam - daži, īsi, precīzi, pozitīvi formulēti uzvedības noteikumi 11 atšķirīgās vidēs un detalizēti definēta un stingri ievērota noteikumu neievērošanas seku un pozitīvās uzvedības apbalvojumu sistēma. Būtisks nosacījums - skolas kolektīva vienotība, skolēna individuāla atbildība, jautājumu risināšana tieši starp iesaistītām pusēm un individuāla atbalsta personāla pieeja.

Projekta ietvaros Saldus pamatskolā realizēta arī sociāli emocionālās audzināšanas (SEA) programma un realizēt vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstības veicināšanai 5.-7.klasēs (VIMALA) programma.

Skatījāmies, klausījāmies, jautājām un piepildījām sevi - ar pārliecību, ka arī Ogres 1.vidusskola veic līdzīgu darbu skolēnu pozitīvas uzvedības veicināšanā, bet, ka daļu Saldus skolā realizēto ideju noteikti ir vērts izmantot arī mūsu vidusskolā, jo mērķis jau mums visiem ir līdzīgs - veiksmīgi, laimīgi un zinoši skolēni.

Paldies Saldus pamatskolas direktorei Dacei Balandīnai un viņas kolēģiem par sirsnīgo uzņemšanu un atklātību, paldies Ogres 1.vidusskolas direktora vietniecei Ivetai Šimanskai par pasākuma organizēšanu.