Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Olimpiāžu laureāti

Sveicam Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības konferences laureātus!
3.vieta - Erlands Balulis un Mārtiņš Roberts Stjadja (11.a, skol. Irina Grigale)

Sveicam Ogres novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādes laureātus!

1.vieta - Boneta Volkova (7.d, skol. Ilze Krastiņa)
3.vieta - Amanda Žaklīna Asmaite (7.d, skol. Ilze Krastiņa)
3.vieta - Justīne vaļeika (7.c , skol. Aiga Bekere)
3.vieta - Daniela Borisova (8.c, skol. Ilze Krastiņa)
3.vieta - Kristella Klaucāne (9.c , skol. Aiga Bekere)

Sveicam Ogres novada 8.klašu krievu valodas olimpiādes laureātus!

1.vieta - Edmunds Vanags (8.c, skol. Maruna Čučaļina)
3.vieta - Dana Feigina (8.a, skol. Svetlana Masļanka)

Sveicam Ogres novada konkursa "Pazīsti savu organismu" laureātus!
3.vieta - Sintija Kapteine (10.c, skol. Sandra Ziemele)
3.vieta - Madara Lipiņa (12.a, skol. Irina Grigale)
Atzinība - Sandis Ozoliņš (10.a, skol. Irina Grigale)
Atzinība - Amanda Grospiņa (10.a, skol. Irina Grigale)
Atzinība - Lāsma Ločmele (11.b , skol. Sandra Ziemele)

Sveicam Vidzemes novada VIII mūzikas olimpiādes laureāti!
1.vieta - Sabīne Šurna (11.a, skol. Gunita Bičule)

Sveicam matemātikas Valsts.olimpiādes laureāti!
Atzinība - Katrīna Skujiņa (10.a, skol. Vita Brauna)

Sveicam Ogres novada 4.klašu matemātikas olimpiādes laureātus! 
1.vieta - Deivids Siliņš (4.c, skol. Ilze Gūtmane)
3.vieta - Rolands Šulcs (4.c, skol. Ilze Gūtmane)

Sveicam Ogres novada 4.klašu latviešu valodas olimpiādes laureātus! 
2.vieta - Emīlija Kraukle (4.d, skol. Svetlana Pavāre)
Atzinība - Madara Rība (4.d, skol. Svetlana Pavāre)

Sveicam ZPD Rīgas reģionālās konferences laureātus!
1.vieta - Erlands Balulis un Roberts Mārtiņš Stjadja (11.a, skol. Irina Grigale) - izvirzīts uz Valsts ZPD konferenci

Sveicam Ogres novada vizuālās mākslas  olimpiādes laureātus!
2.vieta - Anne Gabija Skadiņa (10.a, skol. Vita Beikerte)
3.vieta - Linda Brēķe (9.a, skol. Vita Beikerte)
Atzinība - Dārta Dzesika Skutule (6.b, skol. Vita Beikerte)

Sveicam starpnovadu 10.-12.klašu ģeogrāfijas olimpiādes laureātus!

3.vieta - Sandis Ozoliņš (10.a, skol. Morics Roberts Mūrnieks)
3.vieta - Katrīna Skujiņa (10.a, skol. Morics Roberts Mūrnieks)
3.vieta - Ralfs Garkaklis (11.a, skol. Morics Roberts Mūrnieks)

Sveicam Ogres un Ķeguma  novadu apvienības  mūzikas olimpiādes laureāti!
1.vieta - Sabīne Šurna (11.a, skol. Gunita Bičule)

Sveicam Ogres novada 8.klašu vācu valodas olimpiādes laureātu!
3.vieta - Uldis Lejs (8.a, skol. Helēna Liepa)

Sveicam vēstures Valsts.olimpiādes laureāti!
3.vieta - Elīna Krastiņa (10.a, skol. Ārija Siliņa)

Sveicam Ogres novada 5.-8.klašu matemātikas olimpiādes laureātus!
2.vieta - Francis Ritums (6.d, skol. Kristīne Maskale, Una Lokmane)
3.vieta - Kristers Sidorovs (7.d, skol. Inta Ungure, Una Lokmane)

Sveicam starpnovadu 9.-12.klašu ķīmijas olimpiādes laureātus!

2.vieta - Ralfs Romans (10.a, skol. Inese Orbidāne)
3.vieta - Artūrs Tomass Kostiļevs (10.a, skol. Inese Orbidāne)
Atzinība - Katrīna Skujiņa (10.a, skol. Inese Orbidāne)
Atzinība - Jana Žube (9.b, skol. Anita Migleniece)

Sveicam Ogres novada konkursa "Skolēns eksperimentē" laureātus!

1.vieta - Justīne Vanaga (5.d, skol. Inese Orbidāne)
3.vieta - Agate Āboliņa, Līga Jermacāne, Jana Stumbre (7.d, skol. Inese Orbidāne)
Atzinība - Elīza Blicava, Alise Daukste, Sanita Jermacāne (7.d, skol. Inese Orbidāne)
Atzinība - Sniedze Brazeviča, Katrīna Šata (6.a, skol. Inese Orbidāne)

Sveicam starpnovadu 10.-12.klašu latviešu valodas un literatūras olimpiādes laureātus!

2.vieta - Sabīne Šurna (11.a, skol. Antra Puriņa un Ligita Landorfa)
Atzinība - Rebeka Ašmane (11.c, skol. Irēna Pupčenoka)
Atzinība - Madara Lipiņa (12.a, skol. Ligita Landorfa)

Sveicam starpnovadu 10.-12.klašu ekonomikas olimpiādes laureātu!
3.vieta - Aigars Āboliņš (12.a, skol. Igors Grigorjevs)

Sveicam starpnovadu 9.-12.klašu matemātikas olimpiādes laureātus!

1.vieta - Katrīna Skujiņa (10.a, skol. Vita Brauna) - uzaicināta uz Valsts olimpiādi
2.vieta - Jēkabs Kristiāns Kindzulis (11.a , skol. Inta Ungure)
3.vieta - Elīna Krastiņa (10.a, skol. Vita Brauna)
3.vieta - Stefans Roberts Dimza (11.a, skol. Inta Ungure)
3.vieta - Juris Miezītis (12.a, skol. Inta Ungure)

Sveicam Ogres novada ZPD konferences laureātus!
3.vieta - Erlands Balulis un Roberts Mārtiņš Stjadja (11.a, skol. Irina Grigale) - izvirzīti uz reģionālo konferenci

Sveicam starpnovadu 9.-12.klašu fizikas olimpiādes laureātus!

2.vieta - Ralfs Romans (10.a, skol. Vita Brauna)
3.vieta - Jānis Strods (12.a, skol. Mirdza Vilipsone)

Sveicam starpnovadu 8.-12.klašu informātikas (programmēšanas) olimpiādes laureātus!
1.vieta - Jānis Līdums (12.a, skol. Juris Daļeckis)
3.vieta - Katrīna Skujiņa (10.a, skol. Juris Daļeckis)
3.vieta - Ralfs Romans (10.a, skol. Juris Daļeckis)
Atzinība - Ralfs Garkaklis (11.a, skol. Juris Daļeckis)

Sveicam starpnovadu 9.-12.klašu vēstures olimpiādes laureātus!
1.vieta - Sandis Ozoliņš (10.a, skol. Ārija Siliņa) - uzaicināts uz Valsts olimpiādi
2.vieta - Elīna Krastiņa (10.a, skol. Ārija Siliņa) - uzaicināta uz Valsts olimpiādi
3.vieta - Kristiāna Žaunerčika (12.a, skol. Ārija Siliņa)
3.vieta - Karīna Rožkova (12.a, skol. Ārija Siliņa)
3.vieta - Līga Gustiņa (9.b, skol. Dace Kābele)

Sveicam starpnovadu 8.-9.klašu latviešu valodas un literatūras olimpiādes laureātus!
2.vieta - Linda Pētersone (9.c, skol. Linda Andžāne)
3.vieta - Laura Pudāne (8.c, skol. Irēna Pupčenoka)
Atzinība - Agnese Jākobsone (8.c, skol. Irēna Pupčenoka)
Atzinība - Anete Šnepste (8.a, skol. Vija Rubīna)

Sveicam Ogres novada 8.-9.klašu angļu valodas olimpiādes laureātus!

1.vieta - Maria Atme (9.b, skol. Kristīne Treimane)
2.vieta - Ričards Brodzinskis (9.c, skol. Gita Brodzinska)
3.vieta - Edgars Purmalis (9.b, skol. Agita Voitāne)

Sveicam starpnovadu 9.-12.klašu bioloģijas olimpiādes laureātus!
2.vieta - Katrīna Skujiņa (10.a, skol. Irina Grigale)
Atzinība - Lāsma Ločmele (11.b, skol. Sandra Ziemele)
Atzinība - Madara Lipiņa (12.a , skol. Irina Grigale)

Sveicam starpnovadu 10.-12.klašu vācu valodas olimpiādes laureātus!
2.vieta- Karīna Rožkova (12.a, skol. Helēna Liepa)
3.vieta- Katrīna Skujiņa (10.a, skol. Helēna Liepa)

Sveicam starpnovadu 10.-12.klašu angļu valodas olimpiādes laureātus!
3.vieta - Gatis Oskars Turks (11.a, skol. Inta Ābola)
Atzinība - Karīna Rožkova (12.a, skol. Maruta Cinīte)