Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
12 klašu žetonu vakars

Pēdējais vidusskolas mācību gads vienmēr ir bagāts ar skaistiem pasākumiem. Tā arī šogad 9.martā Ogres Kultūras centra deju zālē Ogres 1.vidusskolas žetonus saņēma 39 topošie absolventi. Pēc direkora svinīgās uzrunas, skolēni tradicionāli saņēma žetonus no audzinātājām Daces Kābeles un Ligitas Landorfas, un sveicienus no vienpadsmito klašu skolēniem. Pasākuma izklaides daļu kuplināja "Svilpates" un nobeigumā katras izlaiduma klases skolēni rādīja priekšnesumus, caur kuru prizmu skatītāji pabija an 52 gadus tālā nākotnē, gan 12 gadus senā pagātnē.

Paldies visiem pasākuma veidotājiem un dalībniekiem par jauko noskaņu!